Populārākie raksti

Dzīvais ūdens

Anotācija: "Dzīvais ūdens" ir traģiska poēma 2 cēlienos. Tajā ir 4 ...

Še tev Žūpu Bērtulis!

Anotācija: Lugas pamatā ir kopš latviešu teātra sākumiem pazīstamais dāņu klasiķa ...

"Zemes nodoklis"

Anotācija: Traģikomēdija "Zemes nodoklis" ir sarakstīta 2003. gada sākumā. Lugā ir 2 ...

Tobāgo!

Anotācija: "Tobāgo!" ir traģikomiska dziesmuspēle divās daļās, sarakstīta 2001. gadā. “Tobāgo!” atver ...

Eža kažociņš

Anotācija: Dziesmuspēle „Eža kažociņš” ir sarakstīta 1991. gadā. Lugā ir 19 ...

SfinksaSfinksa

“Finks kā spilgta, talantīga personība Latvijā laikmetu griežos vienlaikus ir sociālpolitiska zīme, kuras likteņa peripetijas labi izmanto M.Zālīte libretā. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo piešķir šim darbam plašu ideoloģisku, politisku, nacionālpatriotisku kontekstu. Finka vietā varētu būt arī kāda cita liela personība. Piemēram, pati Māra Zālīte.” Anda Burtniece, “Teātra Vēstnesis”.

Anotācija:

Librets rokoperai “Sfinksa” ir sarakstīts 2000. gadā.

Sfinksa ir mitoloģiska būtne ar sievietes seju un krūtīm, lauvas ķermeni un putna spārniem. Tā ir sena zīme etrusku, seno grieķu, ēģiptiešu u.c. kultūrās. Sengrieķu variantā Sfinksa sargā Tēbu vārtus. Pa tiem ieiet var vienīgi tas, kurš uzmin Sfinksas uzdoto mīklu. Ēģiptiešu variantā Sfinksa (Lielā Sfinksa pie piramīdām Gizā) ir neizpaužamas gudrības sargs, noslēpumu glabātāja. Sfinksa ir dabas un cilvēka dvēseles noslēpuma simbols.

Rokoperas “Sfinksa” galvenā varoņa prototips ir Eižens Finks (1885.-1958.) – viena no neparastākajām un noslēpumainākajām personībām 20. gadsimtā Latvijā. Cilvēks – leģenda. Cilvēks – mīts. Cilvēks – mīkla. Cilvēks – noslēpums. Rokoperas “Sfinksa” (sFINKSa) titulā ietvertais galvenā varoņa uzvārds ir gan vārdu spēle, gan norāde uz konkrētā cilvēka saistību ar esības noslēpumiem, kas nodarbina cilvēku prātus kopš senlaikiem līdz mūsdienām. Tie ir jēdzieni – Dzīvība, Nāve, Vara, Mīlestība, Vēsture, Liktenis. Sfinksas noslēpuma cienīgs ir katrs no tiem. Sfinksas noslēpums mīt katra cilvēka dvēselē, tas neatminēts iemājo pašā dzīves un nāves mistērijā.

Rokoperas “Sfinksa” librets veidots, balstoties uz patiesiem notikumiem. Izmantoti materiāli no 20.-30. gadu Latvijas preses, kad Eižens Finks bija visai iecienīts gan analītisku, gan tukši sensacionālu, gan nopietnu, gan feļetonisku rakstu varonis. Galvenās darbojošās personas ir reāli eksistējuši cilvēki, piemēram, E. Finka sieva Anna, viņa īslaicīgā aizraušanās Alise, laupītāja un slepkavas līgava Vallija u.c. Viena no darba līnijām stāsta par miljonāri Emīliju Benjamiņu, sauktu arī par Latvijas preses karalieni, ar kuru saistās viens no populārākajiem E. Finka pareģojumiem.
Rokoperas darbība risinās trīsdesmit gadu periodā, kas noslēdzas 1958. gadā ar Eižena Finka nāvi. Tas ir notikumiem piesātināts, dramatisks un traģisks laiks latviešu tautas vēsturē. Latvijas valstiskais uzplaukums, “maigās” autoritārisma izpausmes trīsdesmito gadu otrajā pusē, Latvijas okupācija, karš, deportācijas uz Sibīriju.. Turklāt Latvija nav no pasaules notikumiem izolēta sala. Eižens Finks ir pazīstama figūra, un, gluži tāpat kā Latvijas valsts, arī viņa dzīvība ir apdraudēta gan no Rietumiem, gan Austrumiem, Finkam kā ārkārtēji bīstamai personai nāvessodu piešķir gan Hitlers (dokumentāli neapstiprināta leģenda), gan Staļins (dokumentāli apstiprināts fakts).

Gaišreģis Eižens Finks darbā uzlūkots pirmām kārtām kā ar neizskaidrojamām spējām apveltīts mākslinieks (cirka artists un fotogrāfs). Kā talants, kā ģēnijs, neaizraujoties ar šai personībai uzslāņoto mistiku. Leģenda, mīts, noslēpums, mīkla – Eižens Finks – pirmām kārtām ir dzīvs, jūtīgs cilvēks, kurš cieš tiklab no dievinošas masu psihozes, kā pilnīgas vienaldzības. Kurš pārdzīvo, mīl, ilgojas pēc laimes kā ikviens.

Libreta autore tomēr necenšas kvalificēt E. Finku nedz kā masu kultūras produktu, nedz kā bulvārpreses pašaudzētu uzturu, nedz kā neskaitāmu mistifikāciju un sensāciju avotu. Darbā Eižena Finka gaišredzības fenomens netiek apšaubīts. Šī fenomena būtību cilvēce vēl nespēj izskaidrot.

Kā caurviju tēma rokoperā apspēlēts motīvs no sengrieķu autora Eishila drāmas “Sfinksa”, kur pašai Sfinksai nākas minēt varoņa uzdoto mīklu. Varonis uzveic Sfinksu ar jautājumu: “Vai tas, kas man rokā, ir kaut kas dzīvs vai miris?” Aiz muguras aizslēpdams roku, varonis tajā tur putniņu. Atkarībā no atbildes, viņš var putniņu acumirklī gan nobeigt, gan atstāt dzīvu. Sfinksa līdz ar to saprot, ka jebkura viņas atbilde būs nepareiza. Šai līdzībā ietverta atziņa par determinācijas (Liktens) un cilvēka brīvās gribas attiecībām.

Darbā blīvi savīta realitāte un metaforas, poēzija un groteska, vēstures fakti un leģendas.

Īpaši atzīmējams Pratinātāja tēls. No vienas puses tajā iestrādāts autentisks materiāls, kas ņemts no arhīvos saglabātiem E. Finka pratināšanas dokumentiem, no otras puses – tas ir tēls – metafora, vienam aktierim atveidojot gan Latvijas slepenpolicistu, gan vācu gestapo virsnieku, gan krievu čekistu, gan padomju milici.
Tieši varas pārstāvim visbiežāk nākas turēt savā rokā (savā ietekmē, savā varā) putniņu. Vai tas ir kaut kas dzīvs, vai miris? Sfinksa klusē. Rokopera aicina meklēt atbildes.

Īsi par pašu Eiženu Finku:

Dzimis 1885. g. Limbažos.
Tēvs – čigāns. Māte – vāciete.
Uzaudzis latviešu ģimenē.
Jau zēna gados pārsteidzis ar neparastām nākotnes paredzēšanas spējām.
Strādā par jātnieku cirkā.
Krītot no zirga, ieguvis traumu, tāpēc visu mūžu viegli pieklibojis.
Pirms 1. Pasaules kara dzīvojis Āgenskalnā, kur apguvis fotogrāfa prasmi.
1. Pasaules kara laikā atradies Krievijas dienvidos, Harkovā.
1912. g. apprecējies ar Annu Dreimani.
1918. g., kad Azerbaidžāna uz īsu brīdi bija patstāvīga valsts, ieteicis tās valdībai visas naftas atradnes nodot angļiem. Pirmais slavenais pareģojums.
1922. g. legāli atgriezies Latvijā, jau gaišreģa slavas apvīts.
1926. g. šķīries no sievas Annas.
Bērni — meita Rita, dēls Klaudijs.
1926. g. pareģo atentātu pret Musolini. Saņem Itālijas valdības atzinību.
1926. g. Vācijā ar Hitlera pavēli aizmuguriski it kā notiesāts uz nāvi.
20. – 30. g. Finkam pieder fotosaloni. Sākumā Maskavas, pēc tam Kaļķu ielā, vēl pēc tam Raiņa bulvārī. Paralēli fotografēšanai zīlē nākotni.
Finks bijis dievbijīgs, bet saņēmis baznīcas nosodījumu.
Paredzējis Z. A. Meierovica traģisko galu.
Pareģojis prezidenta J. Čakstes nāvi 1928. g.
1930. g. vērsies pie preses ar paziņojumu, ka nevar un nevēlas nodarboties ar zīlēšanu.
Ārkārtēja popularitāte.
1933. g. saderinājies ar Alisi Lilienfeldi — Otto Švarca “impērijas” mantinieci.
Pareģojis miljonāres Emīlijas Benjamiņas likteni.
1934. g. Ulmanis devis norādījumu avīzēm nerakstīt par Finku.
1941. g. 14. jūnijā “par kontrrevolucionāru darbību” arestēts un deportēts uz Sibīriju. Apsūdzības slēdzienā minēts soda mērs nošaušana, kas nomainīts uz astoņiem gadiem ieslodzījumā labošanas darbu nometnē.
1943. g. Finks bijis klāt Benjamiņas kundzes nāves stundā Soļikamskas nometnē.
1953. g. atgriezies Rīgā. Ticies ar Annu pēc daudziem gadiem.
1958. g. 6. februārī miris, to iepriekš pats paredzēdams.
Reāli dzīves fakti mijas ar leģendām.

Iestudējums:

Rokopera “Sfinksa” iestudēta Latvijas Nacionālajā teātrī. Pirmizrāde – 2001.gada 11.oktobrī.
Komponists – Jānis Lūsēns.
Režisors inscenētājs – Edmunds Freibergs.
Režisors – Regnārs Vaivars.
Scenogrāfs – Aigars Bikše.
Kostīmu māksliniece – Anna Heinrihsone.

Recenzijas:

Burtniece A. Avoti, kas neaizsērē (arī par izrādēm “Sfinksa” un “Tobago”) // Teātra Vēstnesis, 2001., nr.4, 38.- 44.lpp.
Lūsiņa I. Sfinksas mīkla ar didaktisku pieskaņu // Diena, 2001., nr.242, 15.oktobris, 10.lpp.
Revelis P. Finks. Citas domas. Savādākas, ja ļaujiet” // Literatūra un Māksla Latvijā, 2001., 15.novembris, 14.lpp.
Venters E. “Sfinksa” un citi jaunumi Nacionālajā teātrī // Literatūra un Māksla Latvijā, 2001., nr.41, 11.oktobris, 11.lpp.
Zeltiņa G. Latvju teātris digitālās kultūras laikmetā (arī par rokoperu “Sfinksa”) // Māksla Plus, 2001., nr.6., 20.- 23.lpp.

FRAGMENTS

1. cēliens 3., 4., 5. aina

I CĒLIENS

3. aina

Uznāk Itālijas sūtnis un Vēstniecības Sekretārs. Četri brūnkrekli uznes milzīgu puķu pušķi un grozu ar vīna pudelēm. Finks un Anna viņus sagaida gluži kā diplomātiskā pieņemšanā.

SŪTNIS.

Man ir tas gods
Itālijas Valsts un valdības vārdā
Pateikties jums!
Šie ziedi no itāļu nācijas!

SŪTNIS UN SEKRETĀRS.

Gracias! Gracias!

SŪTNIS.

Par to, ka novērsts ir atentāts
Pret mūsu vadoni.

SŪTNIS UN SEKRETĀRS.

Duče ir glābts!

FINKS.

Gracias!

ANNA.

Gracias!

SŪTNIS.

Jūsu brīdinājums
Augsti novērtēts
Itāļu nācijā!

SŪTNIS UN SEKRETĀRS.

Duče ir glābts!

SŪTNIS

Mūsu valsts kopprodukts aug.
Jauni tilti tiek celti.
Pieaug čuguna, tērauda ražošana.
Ogļu ieguve.
Jaunatne sajūsmā stājas
Fascio di combatimento!
Arodbiedrības pieņemas spēkā.

SŪTNIS UN SEKRETĀRS.

Duče ir glābts!

SŪTNIS.

Vatikāns atbalsta mūs!

SŪTNIS UN SEKRETĀRS.

Gracias! Gracias!

SŪTNIS.

Bija tas gods
Itālijas
Valsts un valdības vārdā
Pateikties jums!

SEKRETĀRS.

Šis vīns no itāļu nācijas!
Gracias! Gracias!

FINKS.

Gracias, Ekselence.

SŪTNIS UN SEKRETĀRS.

Gracias! Gracias!

FINKS.

Gracias, Ekselence!

SŪTNIS UN SEKRETĀRS.

Gracias! Gracias!

Izzūd.

4. aina

Finks un viņa sieva Anna. Meitene Uz Trapeces slīd pa istabu. Pieiet pie loga, spēlējas ar aizkariem, spēlē arfu.Finks meiteni redz un kontaktē ar viņu. Anna neredz, tikai nojauš, ir nemierīga un nomākta no pastāvīgas neizdibināmā klātbūtnes. Anna mīl Finku, bet vēlas, lai viņš būtu “parasts”.

ANNA.

Kas tur aiz loga? Liekas šai naktī
Kāds savas sāpes un bēdas man sūdz.

FINKS.

Nav tur neviena. Itin neviena.
Naktstauriņš sitas pie rūts.

ANNA.

Bet kas man liek
Drebēt kā bezvējā apsei?
Kas man to liek?

Bet kas man liek
Ieelpot dziļāk un kaislāk?
Kas man to liek? Kas man to liek?

Dīvaina gaisma aizkaros elpo.
Neredzot liktos — pie loga kāds stāv.

FINKS.

Nav tur neviena. Itin neviena.
Nav, it neviena tur nav.

ANNA.

Bet kas man liek
Pieķerties dzīvei kā slīkstot?
Kas man to liek?

Bet kas man liek
Netaupīt vārdus un mīlu?
Kas man to liek? Kas man to liek?

Savādi, liekas — arfu kāds spēlē.
Neredzot liktos — pie arfas kāds sēž.

FINKS.

Nav tur neviena. Itin neviena.
Tur stīgās sapinies vējš.
Un kas tev liedz
Ieelpot dziļāk un kaislāk.
Kas tev to liedz.

Un kas tev liedz
Netaupīt vārdus un mīlu.
Kas tev to liedz. Kas tev to liedz.

ABI.

Un kas mums liedz
Ieelpot dziļāk un kaislāk.
Kas mums to liedz!

Un kas mums liedz
Netaupīt vārdus un mīlu.
Kas mums to liedz! Kas mums to liedz!

Anna ir un paliks Finka mūža lielākā mīlestība.

5. aina

Finka fotosalona priekštelpa. Te drūzmējas dažādi ļaudis. Iekļūt pie Finka ir grūti un nekad nevar zināt, vai viņš pieņems. Dažkārt ļaužu skaits dienas laikā sasniedz pāri par diviem simtiem. Lai piekļūtu Finkam, darbā tiek laisti visi līdzekļi. Ļaudis uzbudināti, agresīvi. Katram kāda vaina, nelaime, kaislība. Cerība, ka Finks atrisinās viņu problēmas, liek viņu iztēloties par visvarenu. Laimīgu ļaužu te nav. Klusa un nelaimīga starp ļaudīm Vallija. Raksturīgi tas, ka klienti uztver Finku kā funkciju, kuram jāizpilda viņu vēlmes. Finks kā persona nevienu neinteresē.

ĀTRAIS.

Veras tālumā pravieša skats!

ĪSĀ.

Urbjas nākotnē viedīgais gars!

GARAIS.

Norauj skrandas, kas nākotni sedz!

TIEVĀ.

Acis melnās, ak, visu tās redz!

BIEZAIS.

Kundze, es biju pirms jums!
Un acis, starp citu, viņam ir zilas!

RESNĀ.

Jaunskungs! Ir jāpierakstās!

ĪSĀ.

Viņam ir Melnā grāmata!

BĀLAIS.

Palaiž! Es — deputāts!

RESNĀ.

Manis pēc kaut vai Ķīnas ķeizars!

ĀTRAIS.

Nevar noslēpt no viņa neko!

ĪSĀ.

Notiek viss, ko viņš pareģo!

GARAIS.

Tā kā logu viņš Likteni ver!

TIEVĀ.

Tā kā zelteri mūžību dzer!

Iznāk Finks. Pūlis brūk viņam virsū.

KORIS.

Saki, saki, saki, saki, saki, kas sagaida mūs?
Kādēļ debess kā lemesis rūs?
Saki, saki, saki, saki, saki, kurš zaudēs, kurš gūs?
Saki, saki, kas bijis, kas būs?

Saki, saki, ko atnesīs rīts?
Kādēļ neziņas miglā viss tīts?
Ko lai mīl? Ko lai cer? Kam lai tic?
Saki, saki, ko atnesīs rīts?

Saki, saki, saki, saki, kas aiz tām durvīm, kas ciet?
Saki, kāpēc tur nedrīkstu iet?
Saki, saki, saki, vai dzīvot ir vērts?
Kas tie svari, kur tieku es svērts?

Saki, saki, ko zīmes tev pauž?
Kāpēc gredzens uz pirksta man grauž?
Ko lai mīl? Ko lai cer? Kam lai tic?
Saki, saki, ko atnesīs rīts?

Finks staigā starp pēkšņi noklusušajiem ļaudīm. Meitene Uz Trapeces it kā izvēlas un norāda, pie kā apstāties. Pie viena, pie otra, pie trešā, pie ceturtā…

FINKS.

Tavu seju es lasu
Kā neona reklāmu tumsā,
Tev uz pieres ir rakstīts —
Vēlos laimīga būt.

Tavā sejā kā lapā,
Kas nopirkta kantora precēs,
Lasu melnu uz balta —
Vēlos laimīgs es būt.

Visās sejās — tas pats.
Visās lapās — tas pats.
Šķirstu lapas —
Visur viens un tas pats.
Visās sejās — es pats.
Visās acīs — es pats.

Sejas pantus es lasu
Kā atmiņu albumos dzeju,
It kā norakstīts skolā —
Vēlos laimīga būt.

Tavās acīs es lasu
Kā teātra afišā košā.
Tieši šovakar sešos
Vēlos laimīgs es būt.

Visās sejās — tas pats.
Visās lapās — tas pats.
Šķirstu lapas —
Visur viens un tas pats.
Visās sejās — es pats.
Visās acīs — es pats.

KORIS        kā hipnotizēts

Deg pērnā kūla mums acīs.
Ak, negaidi, ka tev kāds sacīs,
Kas to ir dedzis, kas dedz!
Deg kūla — tas viss ir, ko redz.

Deg pērnā kūla mums acīs.
Deg kūla, un nav, kas to dzēš.
Deg kūla, un pieņemas vējš.
Un pieņemas, pieņemas vējš.

Saniknotā jaunkundze neiztur savādo spriedzi.

SANIKNOTĀ

Jūs — šarlatāns!

JAUNKUNDZE.

Kur brūtgāns mans,
Ko solījāt gan bagātu, gan skaistu?
Visapkārt tikai plukatas,
Nevienam nederīgi slaisti!

Kareivīgi.

Kur šleijers mans, kur kāzu valsis?
Kur medusmēnesis? Kur tas?

SIEVIETES.

Kur maigās, vīrišķīgās balsis?

SANIKNOTĀ JAUNKUNDZE.

Tik plukatas, tik plukatas!

Nē, nebūs miers!
Kur kavaliers,
Ko solījāt man gaišmatainu, jaunu?
Visapkārt tikai niecības
Un veci plikpauraini auni!

Kur mantojums? Kur vīramāte,
Ko pēkšņā nāvē aizrauj nakts?
Tā dzīva ir! Un dēlam klātu
Kā franču buldogs sēž uz vakts!

Vai nodokļus
Jūs maksājat?

FINKS.

Ak, jaunkundze, es uzņemšu jūs foto!
Jūs esat apburoša, jā,
Un, ziniet, vinnēsiet jūs loto!

SANIKNOTĀ JAUNKUNDZE      Raudulīgi.

Kur šleijers mans, kur kāzu valsis?
Kur medusmēnesis? Kur tas?

SIEVIETES.

Kur maigās, vīrišķīgās balsis?
Tik plukatas. Tik plukatas.

SANIKNOTĀ JAUNKUNDZE.

Man nevajag nekādu foto!

FINKS.

Tik tiešām — vinnēsiet jūs loto!

Saniknotā  Jaunkundze nomierinās.

FINKS.

Es vairāk  nepieņemu.
Lūdzu atvainot.

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Send Gmail Post to LinkedIn