Populārākie raksti

Dzīvais ūdens

Anotācija: "Dzīvais ūdens" ir traģiska poēma 2 cēlienos. Tajā ir 4 ...

Še tev Žūpu Bērtulis!

Anotācija: Lugas pamatā ir kopš latviešu teātra sākumiem pazīstamais dāņu klasiķa ...

"Zemes nodoklis"

Anotācija: Traģikomēdija "Zemes nodoklis" ir sarakstīta 2003. gada sākumā. Lugā ir 2 ...

Tobāgo!

Anotācija: "Tobāgo!" ir traģikomiska dziesmuspēle divās daļās, sarakstīta 2001. gadā. “Tobāgo!” atver ...

Tiesa

Anotācija: "Tiesa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1985. gadā. Lugā ir ...

Anotācija:

Dziesmuspēle „Eža kažociņš” ir sarakstīta 1991. gadā. Lugā ir 19 darbojošās personas – 13 sievietes un 6 vīrieši.

Vēstījumā pamatā likts folkloras sižets par „neizdevušos bērnu”, kurš piedzimst ar eža kažociņu mugurā. Viņam jāiziet cauri daudziem pārbaudījumiem, lai no eža kažociņa atbrīvotos. Brīžam liriski smeldzīgās, brīžam ironiskās un pat groteskās intonācijās rakstītais darbs ir metafora savam laikam – jaunā Latvija, „jaunie laiki” ir tas bērns ar smago sociālistisko mantojumu – eža kažociņu plecos. Iniciācija – kažociņa nomešana (arī – ieiešana pieaugušo kārtā) var notikt vienīgi ar humāniem līdzekļiem (mīlot).

Princese, kura vēlas ezīša ātrāku pārtapšanu, iemet kažoku krāsnī. Mīts (un M. Zālītes darbā tas īpaši uzsvērts) vēstī, ka pāragra atbrīvošanās no „kažociņa” draud ar varoņa bojāeju (resp. identitātes zaudējumu). Darbs ir rotaļīgs pēc formas, bet nopietns, pat sarežģīts pēc satura.

Iestudējumi:

Luga iestudēta Valmieras Drāmas teātrī. Pirmizrāde – 1993. gada 27. martā.
Lomās: Tālivaldis Lasmanis, Astra Baumane, Roberts Zēbergs, Inese Pabērza, Jānis Samauskis, Andris Jozēns un citi.
Režisors – Aigars Vilims
Komponists – Uldis Stabulnieks
Luga vairākkārt iestudēta amatierteātros, piemēram, Ķeipenes bērnu teātrī, Saldus bērnu teātrī, u.c.

Eža kažociņš

FRAGMENTS:

1. cēliena 4. aina

CIRCENIS

Nāču! Nāču!

AMARILLIS

Nāc pie mums!

EZĪTIS

Kas jūs esat?

CIRCENIS

Es esmu Circenis. Es te dzīvoju aizkrāsnē jau tūkstoš gadus.

EZĪTIS

Un tu arī esi tik veca?

AMARILLIS

Pirmkārt, Ezīt, dāmām neviens gadus neprasa… Otrkārt, vai tad tu neredzi, ka es tikko plaukstu? Vai tad tu neredzi, cik daudz man pumpuru?

EZĪTIS

Jā, tu nu gan esi skaista!

PULKSTENIS

Jūsu zināšanai — ir desmit minūtes pāri septiņiem.

CIRCENIS

Tas ir Pulkstenis. Kādreiz viņam bija apgaismota ciparnīca, bet nu gaismiņa izdzisusi. Tā ja, tā ja, laiks jau nevienu nežēlo.

PULKSTENIS

Runā labāk vairāk pats par sevi. Nesaprotu, ar ko Circenis mājās labāks par blakti!

AMARILLIS

Tu nu gan šodien esi uzvilkts!

PULKSTENIS

Es tieši neesmu uzvilkts.

AMARILLIS

Es domāju tādā nozīmē, ka tev ir uzvilkti nervi. Stress.

PULKSTENS

Uzvelc labāk kaut ko kārtīgāku mugurā!

AMARILLIS

Es cerēju, ka tu ej laikam vairāk līdzi. Es labāk uzvilkšu dūmu!

EZĪTIS

Jūs vienmēr tā ķīvējaties?

VISI.

Vienmēr.

AMARILLIS

Patiesībā, Ezīt, tā nav ķīvēšanās. Tā ir dialektika! Varbūt pat trialektika, par to vēl zinātnieki strīdas. Bet Pulkstenis ir tik nervozs tāpēc, ka viņa dzeguzīte pagalam.

EZĪTIS

Dzeguzīte? Tas laikam ir tāds putns?

PULKSTENIS

Tas ir tāds putns. Tas ir tāds putns.

EZĪTIS

Un pavisam pagalam?

AMARILLIS

Beigta, un āmen.

CIRCENIS

Gandrīz sāk likties, ka tev par to prieks.

AMARILLIS.

Objektīva realitāte, pret ko jāizturas neitrāli.

EZĪTIS

Jā?… Bet… Bet ko jūs te īsti darāt?

CIRCENIS

Mēs vienkārši esam. Ne jau vienmēr mūs ievēro, bet tik un tā mēs esam.

AMARILLIS

Mani jau nu gan ievēro. Ja es nebūtu tik ievērojama, tad viens otrs savu mūžu nepienāktu pie loga. Un nomirtu, neredzējis, cik plaša un skaista ir pasaule. Cik daudz gaismas ir tajā — infrasarkana, ultravioleta… Nu tad nāc — es tev rādīšu pasauli!

CIRCENIS

Nē, nē, jāsāk ar aizkrāsni! Nāc, Ezīt, es tev mācīšu tautasdziesmas, teikas un pasakas…

EZĪTIS

Vai aizkrāsnē ir gaisma?

CIRCENIS

Tur burvīgā gaismā viss zaigo un laistās…

AMARILLIS

Nē, nē, īstā gaisma nāk no ārpuses. Kāp augšā uz palodzes!

PULKSTENIS

Paga, paga, vispirms viņam jāiemācās pazīt pulksteni un saprast tieši šo laiku, tieši to, kuru es rādu!

EZĪTIS

Mīļie draugi! Circenīt, Pulkstenīt, Amarillīt! Es vairs neesmu vientuļš!

CIRCENIS

Neviens nav vientuļš, tikai ne katrs to zina.

EZĪTIS

Un mēs vienmēr būsim kopā?

CIRCENIS, AMARILLIS, PULKSTENIS

Vienmēr.

Tumšā naktī pamodies,

Tikai ieklausies —

Tieši tev no visas sirds

Circenītis dzied.

Tumšā naktī pamodies,

Tikai ieskaties —

Tieši tev uz palodzes

Skaista puķe zied.

Tumšā naktī pamodies,

Tikai ieklausies —

Pulkstenis un tava sirds

Vienā solī iet.

Recenzijas:

Bels A. Spožs “Eža kažociņš” Valmieras aktieru izpildījumā // Neatkarīgā Cīņa, 1994., 18.augusts, nr.190, 8.lpp.
Liniņš E. Vēl trīs nepublicētas lugas no Kultūras ministrijas arhīva // Karogs, 1993., nr. 5, 243.-246.lpp.
Radzobe S. No stipri nenoteiktām pozīcijām // Karogs, 1993., nr.6, 146.-154.lpp.

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Send Gmail Post to LinkedIn