Populārākie raksti

Dzīvais ūdens

Anotācija: "Dzīvais ūdens" ir traģiska poēma 2 cēlienos. Tajā ir 4 ...

Še tev Žūpu Bērtulis!

Anotācija: Lugas pamatā ir kopš latviešu teātra sākumiem pazīstamais dāņu klasiķa ...

"Zemes nodoklis"

Anotācija: Traģikomēdija "Zemes nodoklis" ir sarakstīta 2003. gada sākumā. Lugā ir 2 ...

Tobāgo!

Anotācija: "Tobāgo!" ir traģikomiska dziesmuspēle divās daļās, sarakstīta 2001. gadā. “Tobāgo!” atver ...

Eža kažociņš

Anotācija: Dziesmuspēle „Eža kažociņš” ir sarakstīta 1991. gadā. Lugā ir 19 ...

Rīga, Liesma, 1988.
 

Debesis, debesis

BALĀDE PAR PARĀDĪTO GODU
Ir bezgodis ieradies mūsu godos.
Viņš lielāko karoti ņem un bļodu
Un ēd un ēd, līdz apēsts ir viss,
Bet paliek arvienu vēl izbadis.
Viņš lielāko kausu paņem un dzer,
Ar kāju uz pasauli durvis ver,
Bet nepietiek viņam ar kausu un bļodu,
Viņš prasa, lai tu viņam parādi godu.
Tu ņem savu godu un lēnīgs tam rādi,
Un, lūk, no tā brīža tu kāpostus stādi
Ne tā kā līdz šim, bet tā, ka pēc tam
Ir kauns acīs skatīties kāpostam,
Un, lūk, no tā brīža tu govij ar ragiem
Gan sienu vēl padod, bet tā kā bez nagiem
Un aku tu roc kā dīķi tik seklu
Un domā tikai par tuvāko kreklu.
Tu aizmirsti paražas, Dievu un Jodu,
Un vieglāk kā atdot, protams, ir nodot,
Un roka tev sniedzas pēc pilnākās bļodas…
Bet godu, visvairāk tu pieprasi godu,
Jo pats tu bez goda, bez goda un bešā.
Tu aizmirsi dārgāko nerādīt svešam.

*

Kad salnas sesks nokož puķes gravā,
Es dzērve nebūšu, kas ceļasomu kravā.

Kad tēvuzemi ziema piemeklē.

Vai dzirdat, cik tās eksaltēti klaigā!
Jauc prātus tiem, kas nelido, bet staigā.
Cik steidzīgi tās ceļas gaisā
Un tikai projām, projām taisās!

Kad tēvuzemi ziema piemeklē.

Ja nu tas spēks ir, nevis vājums?
Ne gļēvums, bet gan griba cieta,
Lai visu pamestu un projām ietu?

Tik ne šai brīdī.
Un nekad — šo vietu.

DZEJOLIS PIRMS IEMIGŠANAS

Pasaule — pludiņš vien plūdumā plašajā.
Tu vien puteklis, pludiņam pieķēries.
Tik vien bij tava dvēsele satraukta,
Cik tu jaunībā kādā ieķēries.

Tad tas pāriet un mierīgs tu paliecies.
Ko tu vari šai paldenā plūdumā?
Nerunā, kas nav jāsaka, nesaki.
Kam ir jāzūd, lai aiziet tas zudumā.

Tad tu peldēsi, dibenā nogrimsi.
Apaļš burbulis, mīlīgs un maigs.
Kā ap delfīnu, plastiski, brīnišķi
Apkārt tev aptecēs ūdens kā laiks.

Lai tev netraucē pagātne, nākotne,
Tādus vārdus izmet no leksikas.
Veikala prievīte — tā tava tautība,
Podā kaktuss — tā tava Meksika.

Ko tu vari? Vien spilvenus sakārtot
Un, pirms aizmiedzi mūžīgā miegā,
Iziet ārā un, debesis nolādot,
Iekāpt sejā pirmajam sniegam.

DUMPĪGO ZEĻĻU DZIESMIŅA

Šim karalim, tam karalim
Mēs negribam vairs klanīties.
Kā kumeļi, kā jēriņi
Mēs gribam brīvē ganīties.

Šai pļaviņā, tai pļaviņā,
Jo visas tās ir mūsu,
Bet zibeņus, kas zibeņos,
Mēs uzņemsim par rūsu.

Trīs rīti brīvi, dienas trīs
Un trīsreiz brīvs būs vakars.
Tad bende nervus sabendēs,
Kamēr mūs visus pakārs.

FINĀLS JAUTRAI DZIESMUSPĒLEI

Iesim pusdienās, dāmas un kungi.
Mums ir vajadzīgs reibums un sāts,
Jo no jūtu un kaislību karoga
Rokās palicis vienīgi kāts.

Iesim iztukšot sirdis un pokālus,
Baudīt mākslu un mūziku vokālu.
Stikla zārciņā mirdzošs un bāls
Mums uz galda būs dzīves sāls.

Iesim pusdienās, dāmas un kungi.
Mums ir jātiek pie vīna vāts,
Lai vairs nejūt — karoga vietā
Sen jau rokās ir karotes kāts.

Iesim iztukšot sirdis un pokālus…
Baudīt mākslu un mūziku vokālu.
Stikla zārciņā mirdzošs un bāls
Mums uz galda būs dzīves sāls.

VALODA

Valoda, tu esi mirguļojoša upe,
kurā kailu un siltu es gremdēju sevi,
žēlojot mirkli
un mūžību neizprotot.
Valoda, tu esi asins un miesa
manām nezinnokurienes plūstošām domām.
Es mīlu tevi un katru,
kas pieskaras manai dzirdei
caur tevi,
mirguļojošā upe.
Tikai tevī es izjūtu mūžību,
iebrienot tajā pat vietā, kur vienmēr,
kur visi vienmēr, visi un vienmēr.
Skalojas man ap kājām vārdi,
asinsbalss runā, čukst un
piepilda velves.
Mirguļojoša upe.
Lūk, es esmu.
Vienīgi tu to vari
apliecināt.

*

Vērpdamis miglu,
tu nezini vēl,
ko tā ietīs —
torņus vai zālesstiebrus —,
līgavas plīvurs tā būs
vai līķauts.

Nesakies zinošs —
šī kļūda piemeklē daudzus.
Neziņa lai ir tavs cerību koks.
Nelga tu būsi,
domādams pazinis mani.

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Send Gmail Post to LinkedIn