Populārākie raksti

Dzīvais ūdens

Anotācija: "Dzīvais ūdens" ir traģiska poēma 2 cēlienos. Tajā ir 4 ...

"Lāčplēsis"

Anotācija: "Lāčplēsis" ir librets rokoperai pēc A. Pumpura eposa motīviem, sarakstīts ...

O Маргаритe

Мара Залите, «Маргарита» Kамерное представление в двух частях по мотивам «Фауста» ...

"Pilna Māras istabiņa". Piln

Anotācija: "Pilna Māras istabiņa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1981. ...

Tiesa

Anotācija: "Tiesa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1985. gadā. Lugā ir ...

Rīga, Liesma 1985.

“Līdz šim pazinām deviņvīru spēku, ko vasarās var ieraudzīt mežmalās, pakalnēs vai upju krastmalās, – dzelteni ziedošu, slaidu kā sveci ārstniecības augu. Pazinām arī deviņvīru spēku, kas pasakās gandrīz vai kalnus gāž. Bet kas tad ir “deviņpuiku spēks”? Dzejniece prasmīgi ieintriģē jau ar nosaukumu. Izrādās – tāds pats stiprums un vienotība kā deviņiem vīriem, tikai mazliet, mazliet vēl vairāk, jo viņi, tāpat kā deviņi puikas, var gan uzbūvēt kuģi, var sagūstīt lielu, lielu ziloni vai to brīvē laist, bet “Deviņi vīri par puikām kļūt nevar. / Deviņi puikas par vīriem var.”

Uldis Auseklis, “Jaunās Grāmatas”, 1985.g.

 

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Send Gmail Post to LinkedIn