Populārākie raksti

Dzīvais ūdens

Anotācija: "Dzīvais ūdens" ir traģiska poēma 2 cēlienos. Tajā ir 4 ...

Še tev Žūpu Bērtulis!

Anotācija: Lugas pamatā ir kopš latviešu teātra sākumiem pazīstamais dāņu klasiķa ...

"Zemes nodoklis"

Anotācija: Traģikomēdija "Zemes nodoklis" ir sarakstīta 2003. gada sākumā. Lugā ir 2 ...

Tobāgo!

Anotācija: "Tobāgo!" ir traģikomiska dziesmuspēle divās daļās, sarakstīta 2001. gadā. “Tobāgo!” atver ...

Eža kažociņš

Anotācija: Dziesmuspēle „Eža kažociņš” ir sarakstīta 1991. gadā. Lugā ir 19 ...

Anotācija:

“Lāčplēsis” ir librets rokoperai pēc A. Pumpura eposa motīviem, sarakstīts 1986./87. gadā.

Varonis. Lāčplēsis ir varonis. Ļoti vilinoši ir, ķeroties pie kāda vispārzināma sižeta, pagriezt to ar kājām gaisā. Deheroizēt varoni. Šeit tas nav darīts. Lāčplēsis ir varonis, taču viņa mītiskā izcelsme nav uzsvērta (arī Rainis neuzsver Lāčplēša dzimšanu no lāčumātes), tomēr viņa spēks ir AUSĪS. Ne tāpēc, ka tās ir lāča ausis, bet tāpēc, ka tās ir dzirdīgas ausis. Lāčplēša ausu spēks ir tas, ka viņš dzird savu tēvzemi. Dzird tās sāpes un ciešanas, gaviles un vaimanas. Dzird, jūt, zina, saprot. Lai palīdzētu savai zemei, vispirms ir jādzird tās palīgā sauciens, lai mīlētu to, ir jādzird, jājūt. Lāčplēsis ir dzirdīgs pret skaistumu, pret netaisnību. Viņš dzird savu zemi un izsaka to. Viņš tēvzemi dzird tagadnē, pagātnē un nākotnē. Dzird savu laiku, ļaužu sāpi. Personificēts dzirdīgums. Kamēr viņš dzird, ar viņu netiek galā. Padarīt Lāčplēsi kurlu – „bez acu, bez ausu, bez valodas” – ir viņa pretspēku mērķis. Padarīts nedzirdīgs (ir taču tik daudzi kurluma veidi), viņš tiek atrauts no zemes, zaudē saikni ar to un kļūst vājš, tāpat kā Antejs – viņa grieķu radinieks.

Iestudējums:

43 izrādes ik reizi noskatījās 4 000 skatītāju. Ieskaitot koncertuzvedumus, skatītāju skaits pārsniedz 180 000.
Katra izrāde bija savdabīga tautas manifestācija. Rokopera “Lāčplēsis” bija tautas atmodas rosinātāja un sastāvdaļa.
Rokoperas “Lāčplēsis” pirmizrāde notika 1988. gada 23. augustā, Rīgas Sporta manēžā.

2004.gada decembra pirmajās dienās mūzikas ierakstu tirdzniecības vietās nonāca Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes 1988.gada rokoperas „Lāčplēsis” DVD un uzveduma mūzikas ieraksts kompaktdiska formātā. Savukārt 1988.gadā klajā nāca skaņuplašu fabrikas „Melodija” paspārnē tapušais rokoperas ieraksts skaņuplašu formātā.

Z.Liepiņa un M.Zālītes rokoperas pirmatskaņojums notika 1988.gada 24.jūnijā Burtniekos, vēlāk iestudējumu 45 reizes rādīja Rīgas Sporta manēžā, kur to noskatījās un noklausījās 180 tūkstoši cilvēku. DVD iekļauts toreiz Latvijas Televīzijas veiktais izrādes ieraksts, kas brīnumainā kārtā televīzijas fonotēkā atrasts tikai šogad. Ieraksta atjaunošanu un pielāgošanu modernajām tehnoloģijām vairākus mēnešus veica filmu studija „Rija”. Ierakstam pievienoti subtitri un apjomīgs dokumentālais materiāls, kurā redzams izrādes darba process „Lāčplēša” pirmizrādes dienā Latvijas Televīzijas raidījumā „Skats no malas un Zigmara Liepiņa uzrunas fragments pēc pēdējās izrādes.

Atkārtoti izdots arī „Lāčplēša” dubultdisks. Tajā dzirdams 1988. gada koncertieraksts, kura skaņas digitālā apstrāde veikta studijā.

Lāčplēsis

FRAGMENTS:
Virsaiši viedie,
Es dzirdu, es dzirdu.
Es savu tēvzemi dzirdu.

Gavilē mīla, pretspēkā augot,
Skaņa top dziesma, spītībā dzimstot.

Čukst mana zeme
Vērmeļu muti —
Tik, cik tu stiprs, tik stipra es būšu.

Ganiņš uz akmens.
Cīrulis debesīs.
Mūžīgas cerības sudraba balss.

Pušu plīst krūtis no varena spēka.
Es savu tēvzemi dzirdu.
Es savu tēvzemi nākotnē dzirdu.

* * *

KANGARS

Ausīs ir viņa spēks.

DĪTERIHS

Ko? Ko?

ZIŅOTĀJI

Ko? Ko?

KANGARS

Ausīs ir viņa spēks, es saku.
Viņš savu tēvzemi dzird, es saku.
Jūt katru kustību,
Ik elpas vilcienu.
Mums vajag panākt
Lāčplēša kurlumu.

DĪTERIHS

Kurlumu?

ZIŅOTĀJI

Kurlumu?

KANGARS

Kurlumu. Kurlumu.
Tad, kad viņš tēvzemi nedzirdēs,
Savalgot varēs
Gan rokas, gan garu.
Kurls pret tēvzemi,
Nejūtīgs, nezinošs.
Nemīlošs, neticošs —
Uzvarams Lāčplēsis būs, es jums saku.
Ak Dievs, ko es saku.
Ak Dievs, ko es saku!

DĪTERIHS

Lieliski, Kangar. Tas labi, tas labi,
Ka palīdzi Pērkonu pilnīgi aizliegt,
Ka apņemies mūsu ticību ieviest,
Ka palīdzi tautas varoņus samaitāt.
Kaut un dedzināt tos, kas ir pretī,
Ka esi ar mieru nodevējs palikt.

KANGARS

Nē, nē, nē, nē.
Es Latviju mīlu!

DĪTERIHS

Ha, ha, ha, ha.
Ko es teicu — meklējiet draugu!

ZIŅOTĀJI

Ha, ha, ha, ha!

* * *

TEICĒJS

Lāčplēsis ar saviem pulkiem
Tikmēr zemi tīrīja.
Bruņiniekus, viņu kalpus
Tie iz pilīm padzina,
Kamēr viņi itin visi

Rīgas mūros paglābās.
Drīz pēc vācu lūguma

Viņus pilī pieņēma,

Jo nu gribēja tie laipni
Uzsākt miera sarunas.

Saņēma tos it kā viesus,
Visa goda cienīgus.
Abu pušu karavīriem
Sarīkoja sacīkstes,
Kur tie cīņās draudzīgās
Saviem spēkiem mērojās.

* * *

DĪTERIHS

Lai nāk Lāčplēsis!

ZIŅOTĀJI

Lai nāk Lāčplēsis!

LĀČPLĒŠA ĻAUDIS

Nav viņam šeitan
Pretinieka cienīga.

DĪTERIHS

Šis viņu pievārēs.

ZIŅOTĀJI

Lai tik nāk.
Lāčplēsis nobijies!
Slinkumā palaidies!
Nobijies! Nobijies!

* * *

LĀČPLĒSIS

Kas tu esi?
Bez acu, bez ausu, bez valodas?
Tavs tuvums ir melna migla,
Kurā es sabrienu savu dvēseli.
Tava elpa ir melni vēji,
Kas manām cerībām vainagus norauj.
Tavām kājām ir tūkstoš pēdu,
Kas manas jāņzāles sabradā.
Kas tu esi?
Bez acu, bez ausu, bez valodas?
Tavs klātums ir melna straume,
Kas izskalo manus pamatus.
Tava būtne dveš melnu svelmi,
Kas manu atmiņu vītina,
Un visus tu dari līdzīgus sev —
Bez acu, bez ausu, bez valodas.

* * *

LĀČPLĒSIS

Lūst Austraskoks,
Un ceļš jau skujām svaidīts.
Sedz acis, Laimdota.
Bet krustcelēs mazs bērniņš rotaļājas —
Zem ratu riteņiem, zem pakaviem,
Zem dzelžu pēdām.
Mazs bērniņš krustcelēs —
Kā Laiks tam smiltis
Tek caur pirkstiem.
Tā mūsu dzīvība,
Tā mūsu brīvība.
Sauc mani skaļāk, bērniņ, sauc!
Es dzirdu vēl.
Man vēl ir valoda un vārds.
Sauc mani, bērniņ!
Sauciet mani skaļāk!

KORIS

Lāčplēsi! Lāčplēsi!

LĀČPLĒSIS

Es dzirdu vēl,
Bet sauciet mani skaļāk!

KORIS

Lāčplēsi! Lāčplēsi!

* * *

TEICĒJS

Laik’ no laika laivnieki,
Braukdami pa Daugavu,
Pusnaktī redz divus vīrus
Stāvā krastā cīkstoties.
Tas ir Lāčplē’s, kas še cīkstās
Vēl ar svešo naidnieku.
Un ar reizi nāks tas brīdis,
Kad viņš savu pretnieku
Vienu pašu lejā grūdīs,
Noslīcinās atvarā —
Tad zels tautai jauni laiki,
Tad būs viņa svabada!

* * *

Balss a capella

Gauži raud saulīte
Ābeļu dārzā,
Ābelei nokrita
Zeltābolītis.

Neraudi, saulīte,
Dievs dara citu.
o vara, no zelta,
No sudrabiņa.

Recenzijas:

Zeltiņa G. Latviešu nacionālā rokopera kā nacionālais hīts
“Lāčplēsis”, rokopera. Librets (autores priekšvārds 5.-14.lpp), R., Sprīdītis, 1991.
Avotiņš V. Īrēju lāci privātpersonām // Teātra Vēstnesis, 1989, nr.1, 45.-46.lpp.
Kamergrauzis N. Pasaulei atvērts // Skolotāju Avīze, 1988, 21.septembris, 16.lpp.
Naumanis N. Laimīgu Jauno gadu! (par rokoperu) //Avots, 1989, nr.1, 32.-37.lpp, nr.3, 32.-35.lpp, nr.4, 45.lpp.
Šarkovska I. Krustcelēs // Māksla, 1989.,nr.1, 8.lpp.

Rokoperas “Lāčplēsis” 10. gadadienai:

Laganovskis G. Lāčplēsi gaidot // Rīgas Balss, 1997., 14.oktobris, 12.-13.lpp.
Rokoperai Lāčplēsis –10! Jeb Uz krustceļiem mazs bērniņš // Māksla Plus, 1998., nr.3, 90.-93.lpp.

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Send Gmail Post to LinkedIn