Populārākie raksti

Dzīvais ūdens

Anotācija: "Dzīvais ūdens" ir traģiska poēma 2 cēlienos. Tajā ir 4 ...

"Lāčplēsis"

Anotācija: "Lāčplēsis" ir librets rokoperai pēc A. Pumpura eposa motīviem, sarakstīts ...

O Маргаритe

Мара Залите, «Маргарита» Kамерное представление в двух частях по мотивам «Фауста» ...

"Pilna Māras istabiņa". Piln

Anotācija: "Pilna Māras istabiņa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1981. ...

Tiesa

Anotācija: "Tiesa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1985. gadā. Lugā ir ...

Dzīvais ūdens Māra ZālīteKameropera divos cēlienos pēc Māras Zālītes lugas “Dzīvais ūdens” motīviem (sarakstīta 1988. gadā).

Komponiste Ilona Breģe.

Režisors Jānis Kaijaks.

Scenogrāfs Guntars Kambars.

Diriģents Gints Kārkliņš.

Darbojošās personas: Kristīne Gailīte, Antra Bigača, Miervaldis Jeņčs, Andrejs martens (ASV), Ingūna Lagzdiņa.

Piedalās: sieviešu koris “Dzintars”.

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Send Gmail Post to LinkedIn