Populārākie raksti

Dzīvais ūdens

Anotācija: "Dzīvais ūdens" ir traģiska poēma 2 cēlienos. Tajā ir 4 ...

"Lāčplēsis"

Anotācija: "Lāčplēsis" ir librets rokoperai pēc A. Pumpura eposa motīviem, sarakstīts ...

"Pilna Māras istabiņa". Piln

Anotācija: "Pilna Māras istabiņa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1981. ...

Tiesa

Anotācija: "Tiesa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1985. gadā. Lugā ir ...

Eža kažociņš

Anotācija: Dziesmuspēle „Eža kažociņš” ir sarakstīta 1991. gadā. Lugā ir 19 ...

Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. g.

Jaukajā krājumiņā apkopoti Māras Zālītes populārākie un skaistākie dzejoļi.

“Nāk rudens apgleznot Latviju.
Bet nepūlies, necenties tā.
Man viņa ir visskaistākā
Tik un tā.”

Sakārtojusi Kristīne Skrīvele.
Edgara Švanka vāka dizains.

Viesizrādes

Mani piecēlis šorīt
trauksmains, neparasts svaigums.
Baltas afišas vēstī:
Rīgā viesojas maigums.
Rīgā viesojas ilgas.
Rīgā viesojas prieks.
Dažas dienas, tik dažas
Rīgā izrādes sniegs
Sniegs.

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Send Gmail Post to LinkedIn