Populārākie raksti

Dzīvais ūdens

Anotācija: "Dzīvais ūdens" ir traģiska poēma 2 cēlienos. Tajā ir 4 ...

"Lāčplēsis"

Anotācija: "Lāčplēsis" ir librets rokoperai pēc A. Pumpura eposa motīviem, sarakstīts ...

O Маргаритe

Мара Залите, «Маргарита» Kамерное представление в двух частях по мотивам «Фауста» ...

"Pilna Māras istabiņa". Piln

Anotācija: "Pilna Māras istabiņa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1981. ...

Tiesa

Anotācija: "Tiesa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1985. gadā. Lugā ir ...

Ein dramatisches Poem mit Zitaten aus dem Buch
“Die Letten, vorzűglich in Livland, am Ende des
philosopshischen Jahrunderts”
von Garlieb Merkel,
Leipzig 1797

Aus dem Lettischen von Matthias Knoll
[Lett. Originaltitel:] Tiesa [1987]

Berlin/Riga, 1993

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Send Gmail Post to LinkedIn