Populārākie raksti

Dzīvais ūdens

Anotācija: "Dzīvais ūdens" ir traģiska poēma 2 cēlienos. Tajā ir 4 ...

"Lāčplēsis"

Anotācija: "Lāčplēsis" ir librets rokoperai pēc A. Pumpura eposa motīviem, sarakstīts ...

O Маргаритe

Мара Залите, «Маргарита» Kамерное представление в двух частях по мотивам «Фауста» ...

"Pilna Māras istabiņa". Piln

Anotācija: "Pilna Māras istabiņa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1981. ...

Tiesa

Anotācija: "Tiesa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1985. gadā. Lugā ir ...

Rīga, izdevēja Zaiga Jansone, 2004. g.

Māras Zālītes pašas veidota dzejas izlase jaunatnei.

“Mīļie jaunie lasītāji!

Kad es sāku rakstīt dzejoļus, vēl mācījos skolā. Tāpat kā jūs.
Biju vienlīdz droša un apjukusi, vienlīdz laimīga un nelaimīga,
vienlīdz gudra un nezinoša.
Tāpat kā jūs. Tāpat kā visi, kas jauni un zaļi, un augoši.
Dzeja ir augšanas sāpes. Dzeja ir augšanas prieks.
Es augu. Tu audz. Mēs augam. Tā nav gramatika,
tas ir dzīves likums.”

Māra Zālīte,
2004. gadā

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Send Gmail Post to LinkedIn