Populārākie raksti

Dzīvais ūdens

Anotācija: "Dzīvais ūdens" ir traģiska poēma 2 cēlienos. Tajā ir 4 ...

Še tev Žūpu Bērtulis!

Anotācija: Lugas pamatā ir kopš latviešu teātra sākumiem pazīstamais dāņu klasiķa ...

"Zemes nodoklis"

Anotācija: Traģikomēdija "Zemes nodoklis" ir sarakstīta 2003. gada sākumā. Lugā ir 2 ...

Tobāgo!

Anotācija: "Tobāgo!" ir traģikomiska dziesmuspēle divās daļās, sarakstīta 2001. gadā. “Tobāgo!” atver ...

Eža kažociņš

Anotācija: Dziesmuspēle „Eža kažociņš” ir sarakstīta 1991. gadā. Lugā ir 19 ...

Dzejas krājumi un izlases:

“Vakar zaļajā zālē”, R., Liesma, 1977.

“Rīt varbūt”, R., Liesma, 1979.

“Deviņpuiku spēks”, R., Liesma, 1985.

“Nav vārdam vietas”, R., 1985.

“Divas dramatiskas poēmas”, R., Liesma, 1987.

“Debesis, debesis”, R., Liesma, 1988.

“Brīvības tēla pakājē”, Austrālija, 1990.

“Vai tu vēl turies?”, Teātra anekdotes, R., 1993.

“Dziedināšana: Komponēti dzejoļi un dziesmu teksti”, R., Likteņstāsti, 1996.

“Pilna Māras istabiņa. Tiesa”, R., Zvaigzne ABC, 1996.

“Apkārtne”, R., Preses nams, 1997.

“Dzejas izlase skolām”, R., Zvaigzne ABC, 1997.

“Pilna Māras istabiņa. Tiesa” (Atkārtots izdevums), R., Zvaigzne ABC, 2001.

“Dzeja. Lāčplēsis”, R., Zvaigzne ABC, 2001.

“Kas ticībā sēts: runas un raksti Latvijas atmodai 1979. – 1997.”, R., Karogs, 1997.

“Sauciet to par teātri”, R., Jumava, 2001.

“Dzeja”, R., Atēna, 2003.

“Notikumi” (Dzejas izlase jaunatnei), Salaspils, Zaigas Jansones izdevniecība, 2004.

“Lirika”, R., Zvaigzne ABC, 2004.

“Vējš meklē mājas”, R., Jumava, 2004.

Klusās vētras/Тихие стихии (bilingvāla dzejas izlase) R., Jumava, 2008.

Viss reizē zied/Et soudain tout fleurit (bilingvāla dzejas izlase) R., Jumava, 2011.

Izdotie tulkojumi:

Mapa Зaлите. Нa cтopoнe coлнцa. Mockвa, 1986.

Māra Zālīte. Das Gericht. Ein dramatisches Poem mit Zitaten aus dem Buch “Die Letten, vorzűglich in Livland, am Ende des philosophischen Jahrhunderts” von Garlieb Merkel, Leipzig 1797. Berlin/Riga, 1993.

Māra Zālīte. Rede zur Erőffnung der Leipziger Buchmesse 1997. Sonderdruck zur Erőffnung der Leipziger Buchmesse 1997.

Māra Zālīte. Margarete (Auszűge). Stiftung Branderburger Tor der Bankgesellschaft Berlin, 2001.

Mapa Зaлите. Mapгapитa. Литepaтуpно-худoжеcтвeнный жуpнал Даугава, 2001.

Kopkrājumi:

Sonnengeflecht. Litteratur aus Lettland. Nordik, 1997.

La líttérature lettone au 20e síècle. Nordik, 1997.

Nära rőster őver vatten. Lettisk litteraturantologi sammanställd av Juris Kronbergs. En bok főr alla, 1997.

Moлния в камне. Cбopник латышской пoэзии. Tapals, 2000.

All Birds Know This. Selected Contemporary Latvian Poetry. Tapals, 2001.

Les duší. Antologie lotyšske poezie 19. a 20. století. Praha, 2001.

Pieds nus dans l’herbe. Anthologie bilingue de poèmes lettons. 2003.

Europa Schreibt. Hamburg, 2003.

Writing Europe. Central European University Press, Budapest, New York, 2004.

Evropske pisave. Aristej, 2004.

Literary magazine Descant, No 124, spring, 2004.

Rīga ūdenī. Riga im Wasser. Latviešu dzejas izlase vācu valodā. Tapals, 2004.

Scrittori Della Nuova Europa. 2005.

Tulkojumi manuskriptos:

“Zemes nodoklis” – krievu un angļu valodās

“Margarēta” – angļu, zviedru, vācu, krievu, lietuviešu valodās

“Kaupēn, mans mīļais!”-  angļu valodā

“Indriķa hronika” – angļu valodā

“Dzīvais ūdens” – angļu un igauņu valodās

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Send Gmail Post to LinkedIn