Populārākie raksti

Dzīvais ūdens

Anotācija: "Dzīvais ūdens" ir traģiska poēma 2 cēlienos. Tajā ir 4 ...

Še tev Žūpu Bērtulis!

Anotācija: Lugas pamatā ir kopš latviešu teātra sākumiem pazīstamais dāņu klasiķa ...

"Zemes nodoklis"

Anotācija: Traģikomēdija "Zemes nodoklis" ir sarakstīta 2003. gada sākumā. Lugā ir 2 ...

Tobāgo!

Anotācija: "Tobāgo!" ir traģikomiska dziesmuspēle divās daļās, sarakstīta 2001. gadā. “Tobāgo!” atver ...

Tiesa

Anotācija: "Tiesa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1985. gadā. Lugā ir ...

Par Māru Zālīti grāmatās:

Latviešu rakstniecība biogrāfijās, R: Zinātne, 2003.

Ikstena Nora “Zīdtārpiņu musināšana. Māra Zālīte” R., Pētergailis, 2003., 183 lpp.

Berelis G.Latviešu literatūras vēsture, R., Zvaigzne ABC, 1999., (par M. Zālītes daiļradi 276.- 280.lpp.)

Kas ir kas Latvijā? R., Valērija Belokoņa izdevniecība, 2003., (par M.Zālīti – 433.lpp.).

Latviešu dramaturģija anotācijās, R., Latvijas dramaturģijas aģentūra, 2000., (56.-57.lpp par M.Zālīti).

Latviešu literatūras vēsture, III sējums, R., Zvaigzne ABC, 2001., 680.lpp, (par M.Zālītes dzeju 229.-238.lpp, par dramaturģiju 292.-293.; 346.lpp.).

Latviešu rakstniecība biogrāfijās, R., Latvijas Enciklopēdija, 1992., (par M.Zālīti – 360.lpp.)

Punka I., Plaudis A. Slavenību rokraksti, R. Jumava, 2001., 96.lpp (par M.Zālīti 38.lpp.)

Repše G. Gadsimta beigu skatiens, R., Pētergailis, 1999., (par M.Zālīti – Es gribu nākt negaidīta , 129.-135.lpp.)

Vārdaune Dz. Māra Zālīte // Latviešu rakstnieku portreti, 70.-80.gadi, Rīga, Zinātne, 1994., 235.-253.lpp.

All Birds Know this. Selected Contemporary Latvian Poetry. // R., Tapals, 2001. (Māra Zālīte 205.-216.lpp.)

Par Māru Zālīti periodikā:

Zālīte Māra – īsas ziņas un bibliogrāfija // Karogs, 2002., nr.2, 89.-90.lpp.

Apsīte E. Saprašanās lauku meklējot // Karogs, 1998., nr.8, 200.-205.lpp.

Bergmanis A. Pie Māras Zālītes Mātes dienas priekšvakarā // SestDiena, 1991., 11.maijs, nr.88. (tas pats arī avīzes Diena krievu valodā, 1991.gada 11.maijā, 88.nr.).

Hausmanis V. Mūsu Māra // Brīvā Latvija (Londona), nr.7, 2002, 16.-22.februāris, 12.lpp.

Ekmanis R. Ceļā uz palikšanu mūsu literatūrā // Ceļa Zīmes, 1982., nr.62., 56.- 62.lpp.

Kārkliņa I. Daudz labāk es jūtos rakstot (par M.Zālītes operu libretiem) // Literatūra un Māksla Latvijā, 2001., nr.1, 4.janvārī, 10.lpp.

Krauja V. Par lietām, kas nedeg ugunī (par M.Zālītes māju un ģimeni 50.dzimšanas dienai par godu) // Lauku Avīze (Mājas Viesis), 2002., nr.14, 25.janvāris, 14.-15.lpp.

Maļika R. Saules tēla atklāsme M.Zālītes dzejā // Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē un folkoristikā, rakstu krājums / Liepājas Pedagoģiskā Augstskola, Liepāja: LPA, 1995., 75.-87.lpp.

Raita S. Nav kā Anna Brigadere (sakarā ar dzejnieces 50. dzimšanas dienu) // Neatkarīgā Rīta Avīze, nr.40, 2002, 16.febr. 14.lpp.

Repše G. Baltais cimds – kailā roka (par M.Zālītes dzejas vakaru) // Karogs, 1998., nr.2, 228.-231.lpp.

Šaitere T. Noticis daiļrades sprādziens // Diena, 2000., 24.jūlijs, 16.lpp.

Tišheizere E. Māra, latviskā Kasandra // Teātris un Dzīve – 1992., 35. laidiens, 118.-126.lpp.

Tišheizere E. Par ikdienišķo mūžību, nepārejošo kārdinājumu un Māru Zālīti starp tiem // Teātra Vēstnesis, 2001., nr.2, 68.-71.lpp.

Treile I. Māras Zālītes apkārtne (par dzejas vakaru 1997.gadā 26.novembrī Benjamiņu namā) // Jaunā Avīze, 1997., nr.3, 1.decembris.

Treimane I. Tas ir ļoti vienkārši. Un daudz sarežģītāk (saruna ar dzejnieci) // Karogs, 1994., Nr.1, 214.-224.lpp.

Vārdaune Dz. Es nevaru vēl runāt klusi (par M.Zālītes dzeju) // Literatūra un Māksla Latvijā, 2002., nr.9, 28.februāris, 7.lpp.

Veidemane R. Ordeņa virsniece Māra Zālīte // Latvijas Vēstnesis, 1998., 20.jūnijs, 9.lpp.

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Send Gmail Post to LinkedIn