Populārākie raksti

dzivais_udens

Dzīvais ūdens

Anotācija: "Dzīvais ūdens" ir traģiska poēma 2 cēlienos. Tajā ir 4 ...

margareta

Margarēta

Anotācija: "Margarēta" ir kamerspēle divās daļās pēc J. V. Gētes darba ...

mz_izlase_small

Zemes nodoklis

Anotācija: Traģikomēdija "Zemes nodoklis" ir sarakstīta 2003. gada sākumā. Lugā ir 2 ...

zupu_bertulis

Še tev Žūpu Bērtulis!

Anotācija: Lugas pamatā ir kopš latviešu teātra sākumiem pazīstamais dāņu klasiķa ...

mz_izlase_small

Tobāgo!

Anotācija: "Tobāgo!" ir traģikomiska dziesmuspēle divās daļās, sarakstīta 2001. gadā. “Tobāgo!” atver ...

DZEJA

Māras dzeja tik skaidra un vienkārša izteiksmē ir tāpēc, ka viņa kopj ideju. Bez savas personības un sabiedrības kopšanas visu laiku uztur ideju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Māra rēķinās ar idejiskajiem lielumiem un liek rēķināties ar tiem arī lasītājiem.

Pilna Māras istabiņa
Sīku mazu šūpulīšu;
Kā to vienu kustināja,
Visi līdzi kustējās.


“Kopt sabiedrību nozīmē, teiksim, kustināt šūpulīti, divus, trīs. Bet kopt ideju nozīmē zināt, ka daudz kas līdzi aizkustēsies, viss ierezonēsies, atsauksies. Tas jāzina. Jo būs jāatbild par savu zināšanu vai nezināšanu. Ideja nav tikai darbība, bet zināšana un atbildība. Zināšana, ka tev ir ideja. Un ka uz to var paļauties. Uz ideju vajag paļauties. Māra paļaujas. Tāpēc arī lasītājs viņai tic, un it paļāvīgi”.
Imants Ziedonis
1986. g.

“Tā ir milzīga sevis atdošana, atvēršana, sadedzināšana. Tā nav konjunktūra, ja cilvēks ļauj savā dvēselē plosīties tautas sāpei, lai to izkristalizētu par mākslas darbu. Drīzāk upuris uz tautas un mākslas altāra. [..] Māra turpina būt, kas bija. Pāreju uz pozīcijas patriotismu viņa veica bez pārrāvuma, lielā uzticībā tam, kas viņa ir kā māksliniece. Uzņemot jaunus impulsus, viņa palikusi uzticīga dziļākām patiesībām. Dieva dots talants, spēja to pārkausēt sevī, pārvērst mākslas darbos. Es viņas vārdos redzu līdzīgu enerģiju kā dainās”.
Vaira Vīķe-Freiberga sarunā ar Noru Ikstenu.
2003. g.

“Māras Zālītes tēlainībai un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem raksturīga apbrīnojama noturība laika gaitā. Jau pirmajos, 70. gados rakstītajos dzejoļos sajaucas dabas un intīmā lirika, maigā, dažviet varbūt par bērnišķīgā saspēlē ar tādiem tēliem kā puķes, putni, zivis, sēnes, rasa, atspulgi, koki, upes, pļavas, mākoņi, zvaigznes, mēness. Mazais, sīkais veido pasauli kā veselumu un smalkas, smeldzīgas ir laimes un bēdu sajūtas Māras Zālītes dzejā. [..] Dabas pasaule folklorai tuvā tvērumā ir arī tā vieta, kur atklājas sakrālā vertikāle, notiek kosmogoniskais radīšanas process. Niecīgo, vienkāršo tēlu saspēle pārsteidz arī ar savu mūsdienīgumu – uzbur savdabīgu iedvesmas situācijas koptēlu, kas savukārt mudina uz, iespējams, pārsteidzošām paralēlēm ar daudzu jaunākas paaudzes latviešu dzejnieču darbiem.”
Ilva Skulte, “Vienkārši dzeja”, Forums, 2003.

Viss reize zied

Bilingvāls izdevums. Rīga, Jumava, 2011 Divvalodu dzejas izlase tapusi kā triju radošu sieviešu sadarbība vairāku gadu garumā; starp tajā apkopotajiem Māras Zālītes dzejoļiem atrodami gan labi pazīstami un pat dziesmās ieskaņoti, gan svešāki darbi. No latviešu valodas atdzejojušas Astra Skrābane  [ Lasīt vairāk ]

mz_klusasvetras_small

Rīga, Jumava, 2008. g. Dzejas krājumā sastapušās divas dzejnieces, kuru dzīves vide un liriskais noskaņojums ir ļoti tuvs – Māra Zālīte un Ludmila Azarova. Krājums ietver gan oriģinālu latviski, gan Ludmilas Azarovas atdzejojumu krievu valodā. Māksliniece Agata Muze.  

mz_sunstrokeinthedark_small

Rīga, Atēna, 2005 2005. gadā izdotā dzejas izlase “Sun Stroke in the Dark” ir pirmā Māras Zālītes publicētā grāmata angļu valodā. Izlasē apkopoti dzejoļi no dzejnieces piecām izdotajām dzejas izlasēm. * * * So few warm sunbeams, So many humid  [ Lasīt vairāk ]

mz_vejsmeklemajas_small

Rīga, Jumava,  2004 * * * Es šovakar banāli salšu. Elpos liepa aiz loga kā plauša. Vējš būs lunkans kā zvērs un šņāks, koku dvēseles plosot. Gribēšu ieliet no pilnas krūzes, bet atkal tai nebūs osas. Un vecmodīgs dzejnieks –  [ Lasīt vairāk ]

mz_vacins_mazs_1

Rīga, izdevēja Zaiga Jansone, 2004. g. Māras Zālītes pašas veidota dzejas izlase jaunatnei. “Mīļie jaunie lasītāji! Kad es sāku rakstīt dzejoļus, vēl mācījos skolā. Tāpat kā jūs. Biju vienlīdz droša un apjukusi, vienlīdz laimīga un nelaimīga, vienlīdz gudra un nezinoša.  [ Lasīt vairāk ]