Populārākie raksti

Dzīvais ūdens

Anotācija: "Dzīvais ūdens" ir traģiska poēma 2 cēlienos. Tajā ir 4 ...

"Lāčplēsis"

Anotācija: "Lāčplēsis" ir librets rokoperai pēc A. Pumpura eposa motīviem, sarakstīts ...

O Маргаритe

Мара Залите, «Маргарита» Kамерное представление в двух частях по мотивам «Фауста» ...

"Pilna Māras istabiņa". Piln

Anotācija: "Pilna Māras istabiņa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1981. ...

Tiesa

Anotācija: "Tiesa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1985. gadā. Lugā ir ...

DZEJOĻU KRĀJUMI

Apgāds “Mansards” 2015.gadā laidis klajā izdevis Māras Zālītes dzejas krājumu “Dziesmu rakstā”. Krājumā apkopoti M.Zālītes dzejoļi, kas komponēti mūzikļiem un rokoperām “Meža gulbji”, “Kaupēn, mans mīļais”, “Indriķa hronika”, “Putnu opera”, “Tobāgo!”, “Priekules Ikars”, “Sfinksa”, “Hotel Kristina”, “Eža kažociņš”, “Leļļu opera”  [ Lasīt vairāk ]

Rīga, Atēna, 2003. “Māras Zālītes tēlainībai un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem raksturīga apbrīnojama noturība laika gaitā. Jau pirmajos, 70. gados rakstītajos dzejoļos sajaucas dabas un intīmā lirika, maigā, dažviet varbūt par bērnišķīgā saspēlē ar tādiem tēliem kā puķes, putni, zivis, sēnes,  [ Lasīt vairāk ]

Rīga, Liesma, 1988.   Debesis, debesis BALĀDE PAR PARĀDĪTO GODU Ir bezgodis ieradies mūsu godos. Viņš lielāko karoti ņem un bļodu Un ēd un ēd, līdz apēsts ir viss, Bet paliek arvienu vēl izbadis. Viņš lielāko kausu paņem un dzer,  [ Lasīt vairāk ]

Nav vārdam vietas Rīga, Liesma, 1985. “Krājumā “Nav vārdam vietas” uzņemti dzejoļi, kas rakstīti laikā no 1979.-1983. gadam. No slavenajiem astoņiem, kas pirmo reizi parādījās 1980. gada jūlija “Karogā”, šeit atrodami četri, pie kam viens neliels, zīmīgs svītrojums – divas  [ Lasīt vairāk ]

Rīt varbūt Rīga, Liesma, 1979.     Rīt, varbūt * kas miglā peldējis, tas nelidos vairs saulē, vien asām asarspurām tvarstīs aiztekošo gaismu, un saule nemīlēs tā miklo miglas stāvu kas saulē lidojis, tas nepeldēs vairs miglā, vien smagi pievilguši  [ Lasīt vairāk ]