Populārākie raksti

dzivais_udens

Dzīvais ūdens

Anotācija: "Dzīvais ūdens" ir traģiska poēma 2 cēlienos. Tajā ir 4 ...

margareta

Margarēta

Anotācija: "Margarēta" ir kamerspēle divās daļās pēc J. V. Gētes darba ...

mz_izlase_small

Zemes nodoklis

Anotācija: Traģikomēdija "Zemes nodoklis" ir sarakstīta 2003. gada sākumā. Lugā ir 2 ...

zupu_bertulis

Še tev Žūpu Bērtulis!

Anotācija: Lugas pamatā ir kopš latviešu teātra sākumiem pazīstamais dāņu klasiķa ...

mz_izlase_small

Tobāgo!

Anotācija: "Tobāgo!" ir traģikomiska dziesmuspēle divās daļās, sarakstīta 2001. gadā. “Tobāgo!” atver ...

DZEJOĻU KRĀJUMI

mz_apkartne_small

Rīga, Preses nams, 1997. “Jauna stilistika, jauna paradigma, formas meklējumi… Dzejā Māra itin kā atgriežas atpakaļ savos pirmsākumos – 1977. gadā, kad iznāca viņas pirmais krājums “Vakar zaļajā zālē”. [..] Divdesmit gadi starp “Vakar zaļajā zālē” un “Apkārtni”. No brīža,  [ Lasīt vairāk ]

mz_dzeja_small

Rīga, Atēna, 2003. “Māras Zālītes tēlainībai un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem raksturīga apbrīnojama noturība laika gaitā. Jau pirmajos, 70. gados rakstītajos dzejoļos sajaucas dabas un intīmā lirika, maigā, dažviet varbūt par bērnišķīgā saspēlē ar tādiem tēliem kā puķes, putni, zivis, sēnes,  [ Lasīt vairāk ]

debesis_debesis_small

Rīga, Liesma, 1988. “Māras Zālītes jaunajā krājumā būtisku vietu ieņem cilvēka (tautas) otrās – gara un idejas nesēja sūtības apzināšana blakus ikdienišķajai esamībai, paplašinot un padziļinot pēdējās jēgu un nozīmi. Uz zemes un ideju pasaules robežas dzīvo dzejoļi ar krusta  [ Lasīt vairāk ]

devinpuikuspeks_small

Rīga, Liesma 1985. “Līdz šim pazinām deviņvīru spēku, ko vasarās var ieraudzīt mežmalās, pakalnēs vai upju krastmalās, – dzelteni ziedošu, slaidu kā sveci ārstniecības augu. Pazinām arī deviņvīru spēku, kas pasakās gandrīz vai kalnus gāž. Bet kas tad ir “deviņpuiku  [ Lasīt vairāk ]

mz_navvardamvietas_small

Nav vārdam vietas Rīga, Liesma, 1985. “Krājumā “Nav vārdam vietas” uzņemti dzejoļi, kas rakstīti laikā no 1979.-1983. gadam. No slavenajiem astoņiem, kas pirmo reizi parādījās 1980. gada jūlija “Karogā”, šeit atrodami četri, pie kam viens neliels, zīmīgs svītrojums – divas  [ Lasīt vairāk ]