Popular Posts

Living Water

Annotation: Living Water is a drama / poem in 2 acts. ...

Surely not Tippler Bertulis!

Anotācija: Lugas pamatā ir kopš latviešu teātra sākumiem pazīstamais dāņu ...

All Cats are Human

A tragicomedy in 2 acts Translated into English by Margita Gailitis ...

Tobago!

Anotācija: "Tobāgo!" ir traģikomiska dziesmuspēle divās daļās, sarakstīta 2001. gadā. “Tobāgo!” ...

The Hedgehog’s Prickly Coat

Anotācija: Dziesmuspēle „Eža kažociņš” ir sarakstīta 1991. gadā. Lugā ir 19 ...

Deviņpuiku spēks

Rīga, Liesma 1985.

“Līdz šim pazinām deviņvīru spēku, ko vasarās var ieraudzīt mežmalās, pakalnēs vai upju krastmalās, – dzelteni ziedošu, slaidu kā sveci ārstniecības augu. Pazinām arī deviņvīru spēku, kas pasakās gandrīz vai kalnus gāž. Bet kas tad ir “deviņpuiku spēks”? Dzejniece prasmīgi ieintriģē jau ar nosaukumu. Izrādās – tāds pats stiprums un vienotība kā deviņiem vīriem, tikai mazliet, mazliet vēl vairāk, jo viņi, tāpat kā deviņi puikas, var gan uzbūvēt kuģi, var sagūstīt lielu, lielu ziloni vai to brīvē laist, bet “Deviņi vīri par puikām kļūt nevar. / Deviņi puikas par vīriem var.”

Uldis Auseklis, “Jaunās Grāmatas”, 1985.g.

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Send Gmail Post to LinkedIn