Popular Posts

Living Water

Annotation: Living Water is a drama / poem in 2 acts. ...

Surely not Tippler Bertulis!

Anotācija: Lugas pamatā ir kopš latviešu teātra sākumiem pazīstamais dāņu ...

All Cats are Human

A tragicomedy in 2 acts Translated into English by Margita Gailitis ...

Земельный налог

Mара Залите. «Земельный налог», трагикомедия в двух актах. 2003. Перевел ...

Tobago!

Anotācija: "Tobāgo!" ir traģikomiska dziesmuspēle divās daļās, sarakstīta 2001. gadā. “Tobāgo!” ...

Rīt varbūt

Rīga, Liesma, 1979.

“Dzejas cilvēka koptēlu veido un krājumu saista gaidu, nenoteiktības atmosfēra. Ik pa brīdim atsegdamās robežās no apguruma, ilūziju zuduma, apjukuma noskaņām līdz cerību pieprasījumam vai apliecinājumam, tā tiecas saliedēt grāmatas raibās, kustīgās pasaules elementus: vitālos jūtu uzliesmojumus; spilgtos salīdzinājumos un metaforās ielādētās slāpes pēc pārsteiguma; noapaļotos simbolos (čigāns, dūzis, ķeceris) vai divdesmito trīsdesmito gadu dzejai – īpaši A.Skujiņai, A.Čakam – tuvās intonācijās un tēlos ietverto netik daudz romantisko trauksmi un smeldzi, kā vēlēšanos pēc tās; dzīves pretrunu apjausmu, iemiesojumu vai tikai apspēli.”

Māra Cielēna, “Liesma”, 1979. g.

 

 

Rīt, varbūt

*

kas miglā peldējis,
tas nelidos vairs saulē,
vien asām asarspurām
tvarstīs aiztekošo gaismu,
un saule nemīlēs
tā miklo miglas stāvu

kas saulē lidojis,
tas nepeldēs vairs miglā,
vien smagi pievilguši spārni
pīsies valgā tumē,
un miglas vēsā roka
atgrūdīs tā karstos pirkstus

un nezinu, vai tas, ko augam jūtu,
par spurām kļūs vai spārniem…

*

Ko godīga mute var viena darīt,
ja godīgas mēles nav, kas viņai kalpo.
Es noņemu katlam vāku kā skalpu
un iedomu ēzelī jāju pa Alpiem.

Līst decembra lietus ar jūniju gēnos,
un koki dej kaili kā aborigēni.
Kāds šovasar atkal augs indīgā sēnē,
kāds šovakar atkal notēlos Mēnesi.
Bet tu laikam mēms esi, nevarot sacīt
par baļķi,
ko skaidri saskati acī.

Ko godīga mute var viena darīt,
ja godīgas mēles nav, kas viņai kalpo.
Man solīja sudraba mēli likt mutē,
bet izrādās — tā ir karote, alpaka.

SENS LATVIEŠU MOTĪVS

Ir zāļu vakars lēnprātīgs un svinīgs
un vēlu, vēlu augsta, augsta saule
pār bāreņu un mātesmeitu pierēm,
pār vedeklu un māršu gaišām pierēm.

Drīz saule griezīsies.
Drīz saule griezīsies uz labu.

Nāks agri krēsla mājās
un arājs soļiem smagiem,
un Tole kūtiņā siltā
sapņos par zelta ragiem.
Degs māte skalu un guni,
un zvejnieks vairs neies jūrā.
Palagi, dvieļi un cimdi
locīsies māsai pūrā.
Kaimiņos kāzas svinēs,
kā nu varēs un spēs.
Bērni vakaros mīklas minēs.
Var būt, ka atminēs.

Ir zāļu vakars lēnprātīgs un svinīgs
un vēlu, vēlu augsta, augsta saule.

BEZGALĪBA

…cik maigi prot nolīt lietus, mīļais,
kaut tavas lūpas pār mani tā ietu, kaut
tavas rokas pār mani tā ietu, cik līksmi
prot nolīt lietus, mīļais, kaut tavas acis
tā smietu, kaut tavas acis tā smietu, cik
līksmi prot nolīt lietus, mīļais, cik maigi
prot nolīt lietus, kaut tavas lūpas pār
mani tā ietu, kaut tavas rokas pār mani
tā ietu, mīļais, cik maigi prot nolīt lietus,
mīļais, cik maigi prot nolīt lietus…

*

Ar skatienu, ko neizbeigšu minēt,
pie manis pienāci
tik pārsteigtas un jaunas.
Pie manis pienāci,
un nosarku es kaunā,
jo sirdi noslēpt nepaspēju.
Tu pienāci tik spēji.

Ar skatienu, ko neizbeigšu svinēt.

*

Līdz ilūziju kapsētai
nav jāiet visai tālu.
Lūk, vārti klāt, lūk, garām nes
to zārkā klusu, bālu.

Līdz ilūziju kapsētai
ir tikai daži gadi.
Un ceļu rādīs, nebīsties,
tev draugi, brāļi, radi.

Līdz ilūziju kapsētai
tie aizveda ir mani.
Un apstājos es brīnumā —
cik skaisti spēlē zvani.

LATVIJAS AKMEŅI

V. T.

Gribēja bēdu zem akmens palikt,
lai bēda tur ilgi varētu palikt,
kamēr pašai zem akmens palikt.

Gribēja bēdu zem akmens palikt.
Pacēla akmeni — kāds jau palicis.
Pacēla otru — kāds jau palicis.
Pacēla trešo — kāds jau palicis,
pārgājis pāri
dziedādams.

Pacēla piekto, sesto
un devīto.
Aizņemts. Aizņemts.

Nes sevī to.

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Send Gmail Post to LinkedIn