Populārākie raksti

Dzīvais ūdens

Anotācija: "Dzīvais ūdens" ir traģiska poēma 2 cēlienos. Tajā ir 4 ...

"Lāčplēsis"

Anotācija: "Lāčplēsis" ir librets rokoperai pēc A. Pumpura eposa motīviem, sarakstīts ...

O Маргаритe

Мара Залите, «Маргарита» Kамерное представление в двух частях по мотивам «Фауста» ...

"Pilna Māras istabiņa". Piln

Anotācija: "Pilna Māras istabiņa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1981. ...

Tiesa

Anotācija: "Tiesa" ir dramatiska poēma 2 cēlienos, sarakstīta 1985. gadā. Lugā ir ...

Portāls “Latvijas autori un viņu darbi”: www.autornet.lv
Latvijas Rakstnieku savienība: www.rakstnieciba.lv
Latvian Literature: http://www.latvianliterature.lv/en/news
Vācu valodā tulkotā latviešu literatūra: www.literatur.lv
Kokneses fonds: www.koknesesfonds.lv

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Send Gmail Post to LinkedIn